...visdažādāko detaļu un materiālu tīrīšanai


Kam tas paredzēts un kur to lietot?

  • Plaša pielietojuma tīrīšanas līdzeklis un attaukotājs.
  • Visa veida materiāliem un iekārtu komponentēm pirms darba ar Loctite līmēm vai blīvēšanas līdzekļiem.
  • Notīra vairumu ziežu, eļļu, eļļošanas šķidrumu un metālgriešanas šķidrumu un dažadas daļiņas no visām virsmām.

Kāpēc lietot LOCTITE SF 7063?

  • Šķīdinātājbāzes.
  • Neatstāj nosēdumus.
  • Ar uzgali uzklāšanai strūklā vai izsmidzināšanai.

             

  • Apstrādājamās virsmas bagātīgi apsmidziniet ar Loctite SF 7063.
  • Kamēr virsma vēl mitra, notīriet ar tīru papīra dvieli.
  • Ja nepieciešams, akrārtojiet tīrīšanu līdz viss piesārņojums ir notīrīts.
  • Ļaujiet šķīdinātājam iztvaikot līdz virsmas ir pilnīgi sausas.

Padoms:
Loctite SF 7063 var radīt splaisas, ja to lieto us spriegumjutīgam plastmasām.